Společenské působení

V rámci společensky odpovědného působení jsme si vydefinovali několik oblastí, kdy jsme shledali je prostor pro zlepšení společnosti aktivitami neziskového sektoru.

Enviromentální ekonomika

Celý svět se orientuje na zisk, ekonomiku, ovšem zcela se vytrácí původní rozměr pojmů jako je užitek, prospěch a zisk. Tyto pojmy i v původně historické ekonomii nepopisují pouze přírůstek finančních prostředků a proto se snažíme efektivně vysvětlovat skutečný stav věci i s dopadem na společnost.
Součástí této činnosti jsou i konzultace a projekty v oblasti fungování společnosti a společností i korporací s důrazem na cíle a definování skutečného užitku s využitím prostředků stávající doby. Již máme několik pozitivních konkrétních zkušeností, kdy se podařilo čisté směřování za neustálým navyšováním čísel, přesměrovat na skutečné naplně dosažení zisku a užitku ve smyslu poslání společností. V případě zájmu nás kontaktujte na info@jiujitsuplzen.cz

Příroda

Vyhodnotili jsme si, že v rámci přírody je velmi důležitá dlouhodobá udržitelnost vztahu mezi průmyslovými lesy (kterých je v ČR 80%), průmyslově zemědělský využívanou půdou (300 tis ha) a stavem fauny a flory. Flora v zásadě souvisí i s faunou a proto jako stěžejní jsem si vybrali na toto téma myslivost. Tento obor je poměrně opomíjen pod těžařskou a zemědělskou lobby a smrštil se jen na škody, nájem a ks. Zvěře a její zpeněžitelnost. S tímto trendem nesouhlasíme a jsme přesvědčeni a konkrétní poznatky nám dávají za pravdu, že takto nelze v dlouhodobém horizontu udržení pozitivní rovnováhy setrvávat. Naším cílem je dokladování environmentální myslivosti, úzce propojené a respektované ostatním faktory. Jsme přesvědčeni, že moderní myslivost lze vykonávat i jinak než na úkor budoucích generací, která díky stávajícímu průmyslovému pohledu může být ochuzena o pestrost fauny a v konečném důsledku i flory a tím i sebe samé.
Zajišťujeme správu vhodných lesních a polních celků, kde se snažíme s ohledem na výše uvedená kritéria doporučovat vhodný a šetrný přístup se zohledněním dlouhodobé udržitelnosti. Rovněž v případech neshod mezi vlastníky lesů, zem.pozemků a osob vykonávajících na dotčeném území výkon práva myslivosti, působíme jako prostředníci. Rovněž na vhodných celcích se snažíme dokázat správnost našeho přístupu přímým výkonem práva myslivosti. V případě zájmu nás kontaktujte na info@jiujitsuplzen.cz


Sdružení si vyhrazuje právo vybrat příspěvky a podněty, kterým se bude věnovat a kterým nikoli. Vzhledem k neziskovému charakteru nelze předpokládat, že budou zodpovídány všechny podněty a příspěvky. Veškeré poradenství je spojeno s příspěvkem na úhradu nákladů, vzhledem k neziskovému charakteru není u žádné z činností plánován zisk.