Historie a současnost JiuJitsu u nás

Dojo jiujitsu Plzeň jiujitsu přímo navazuje na činnost plzeňského oddílu sebeobrany ji-jitsu který dříve působil pod sportovní organizací Rudá Hvězda Plzeň a po roce 1989 jako SKP Rapid Plzeň. Na systému ji-jitsu, který byl vytvořen pro účely reálné sebeobrany, kterou využívají i složky policie či armády, se zásadní měrou podílel pan Jaroslav Honzík. Systém ji-jitsu (jiu-jitsu) byl vytvořen a ustanoven pod kategoriíí judo v 70 letech 20.století díky panu Jaroslavu Honzíkovi, Františku Šimšovi a rovněž panu Náchodskému.

Během dlouhého období činnosti oddílu se zde vystřídalo několik výborných trenérů jako například pánové Beneš, Chaloupek, Mathauser, Netolický a další.

V roce 1989 se funkce hlavního trenéra ujal pan Petr Netolický a s ním v oddíle SKP Rapid spolupracoval pan Milan Benedikt. Shodou okolností v tomto roce se jiujitsu začal věnovat dnešní hlavní trenér pan Tomáš Bršlica, mistr 2.danu pod vedením mistra Jaroslava Honzíka a Františka Šimši.

Na přelomu milénia následovala vzhledem k zásahu \"vyšší moci\" vynucená krátká pauza v činnosti, kterou pan Petr Netolický a pan Tomáš Bršlica ukončil tím, že založil v červnu roku 2003 za podpory TJ Sokola Radobyčice oddíl sebeobrany jiu-jitsu. Hlavním trenérem byl pan Petr Netolický a s chodem oddílu mu pomáhal a jako druhý trenér působil pan Tomáš Bršlica. Každoročně naším výcvikovým systémem prošlo cca 20 aktivních členů. Nezbývá než poděkovat TJ Sokol Radobyčice za prostor a podporu tomuto jedinečnému systému sebeobrany, které oddílu poskytovalo celých 8 let.

Dalším vývojem v činnosti výuky sebeobrany bylo založení občanského sdružení, které má tuto činnost ve své hlavní náplni a to na základě velkého zájmu absolventů výuky z minulých období. Pokračováním pod nezávislým občanským sdružením je završena snad již poslední etapa vývoje výuky originálního jiujitsu v Plzni. Výukou sebeobrany v kurzech byli pověření pánové Petr Netolický, Tomáš Bršlica a František Šimša. Na výuce se nezanedbatelnou měrou podílel i zakladatel jiujitsu v ČSSR a nástupnická i tedy ČR pan Jaroslav Honzík. Musíme poděkovat základní škole v Černicích, kde byly vhodné podmínky pro bezproblémovou a logisticky velmi dobře zajištěnou výuku a to po celých 5 let.

V roce 2016 se hlavním trenérem a mistrem dojo stal pan Tomáš Bršlica. S vedením a chodem oddílu mu pomáhá pan Jan Kazda a mistři Petr Netolický a do posledních dní i František Šimša (zesnul v roce 2018), jejichž zkušenosti bojové a životní se staly neocenitelným „kořením“ výuky. I přes nečekaná úmrtí mistrů Jaroslava Honzíka a Františka Šimši téměř neuvěřitelné, že styl prověřený v našich podmínkách více než půlstoletím má své místo a pokračování na slunci. Rovněž unikátní předávání vědění z mistra na žáka (již ve třetí generaci mistrů) není v Evropských podmínkách obvyklé. Přičemž není podstatná výše mistrovských danu (1.-3.), ale právě neocenitelné zkušenosti mistrů věnujících se danému umění bojovat, které se stále vyvíjí, celý život či jeho podstatnou část, jsou tím, co dává umění bojovat skutečnost a reálnost. Za dosažení stávajícího stavu jsme nesmírně vděčni a věříme, že tento nesmírný závazek se nám další generace podrží udržet.

Každým rokem plánujeme, stejně jako v minulosti, realizaci soustředění a to jak pro účastníky kurzů, tak nové zájemce, při splnění konkrétně definovaných podmínek pro přijetí do výuky. Věříme, že činnost oddílu bude i nadále vzkvétat a vycvičí spoustu nejen skvělých sportovců a bojovníků, ale rovněž připraví mnoho slušných občanů ČR na zvládnutí mimořádných krizových situací.

Ve smyslu skutečného výrazu ju (jiu) jutsu = samostané umění poddajnosti věříme, že ukážeme nejen cestu, ale naučíme se bránit mnoho skvělých žáků!!